Campus Service – Københavns Universitet


Campus Service skaber de fysiske rammer om Københavns Universitet

Københavns Universitet - en af Danmarks mest spændende arbejdspladser.
Campus Service varetager koordinerende opgaver vedrørende bygge-, anlægs- og bygningsdriftsopgaver på universitetet og med eksterne samarbejdspartnere. Vi arbejder med udvikling af campus og for en sund bygningsøkonomi.

Universitetet benytter godt 900.000 kvm bygningsareal fordelt på fire campusområder i Hovedstaden samt bygninger i Taastrup, Helsingør, Hørsholm og Nødebo.
De fire campusområder summer af liv, for Københavns Universitet har næsten 40.000 studerende og det er derfor vigtigt, at universitetets bygninger lever op til internationale standarder og fremmer et godt lærings- og forskningsmiljø.

I videoen herunder fortæller Vicedirektør Anders Boe Hauggaard-Nielsen om Campus Service og de mange byggeprojekter på Københavns Universitet. Brugerinddragelse ved byggerierI CAS arbejder vi med brugerinddragelse som en del af vores målsætninger.

Se videoen og få et indblik i hvordan vi arbejder med at sikre, at planlægnings- og byggeopgaver sker i tæt samarbejde med brugerne.