Hvem er vi – Københavns Universitet

CAS > Hvem er vi

Hvem er vi

Campus Service (CAS) er KU's centrale bygningsafdeling. Vi arbejder tæt sammen med universitetets tre Campus Service-områder, som er de decentrale driftsorganisationer.

CAS er inddelt i fire sektioner, som arbejder med forskellige aspekter inden for udvikling af KU's campusområder, byggeopgaver, bygningernes drift og vedligeholdelse. Afdelingen består af:

I vores medarbejderoversigt kan du se hvem vi er, hvad vi arbejder med hver især, og hvordan du kan kontakte os.

Opgaver vi løser i Campus Service

Campus Service varetager overordnede, tværgående og koordinerende arbejdsområder vedrørende bygge-, anlægs- og bygningsdriftsopgaver internt på universitetet og med eksterne samarbejdspartnere. Vi arbejder med:

 • Fysisk planlægning, herunder studiemiljø
 • Bygge- og anlægsvirksomhed
 • Bygningernes vedligehold
 • Overordnede opgaver vedr. bygningernes drift
 • Registrering af bygningernes anvendelse
 • Fastlæggelse af behov for bygninger
 • Bæredygtigt universitet
 • Ledelsesinformation på bygningsområdet
 • Digitalisering af bygningsområdet på Københavns Universitet
 • Kunstregistrering
 • Sekretariat for Det Tekniske Koordinationsudvalg (DTK) og Campus Service Styregruppen (CSSG)

Rådigvere for Campus Service på Københavns Universitet
Vi bruger rådgivere til en række opgaver. Rådgivere, som vi bl.a. samarbejder med, kan ses i oversigten over rammerådgivere.