Vision og mål – Københavns Universitet

CAS > Vision og mål

Vision og mål

Campus Service arbejder med at sikre at Københavns Universitet er et samlet og styrket universitet, nu og i fremtiden. Københavns Universitet benytter godt 900.000 m3 bygningsareal og koordinerer bygge-, anlægs- og bygningsdriftopgaver. Campus Service beskæftiger sig konkret med en fire overordnede målsætninger.

Målsætninger

 1. Sikre optimal arealanvendelse og bygningsøkonomi
 2. Sikre godt arbejdsmmiljø og campusområder
 3. Sikre en energirigtig og digitalt understøttet bygningsdrift

Campus Service arbejder med forskellige indsatsområder indenfor hver målsætning.

1. Fysiske rammer for studerende og ansatte

Campus Service målsætning er at studerende, forskere og ansatte på Københavns Universitet skal have de mest optimale fysiske rammer at udfolde sig under. Indsatsområder:

 • Helhedsplan for campusområder
 • Konceptudvikling og planlægning
 • Byggeopgaver
 • Brugerinddragelse
 • Arkitektfaglig kvalitetsikring

2. Arealanvendelse og bygningsøkonomi

Campus Service sikre at Københavns Universitets arealer og bygninger bliver anvendt bedst muligt, samt at budgetter og bygningsøkonomi fungerer optimalt. Indsatsområder:

 • Campusplaner
 • Perspektiv- og investeringsplaner
 • Planlægningsoptimering og lokaleudnyttelse
 • Overholdelse af arealbehov og arealkrav ved byggeprojekter
 • Bygningsbudgetter, nøgtetal for bygningsdrift, bevillingsadministration og huslejeøkonomi.

3. Godt arbejdsmiljø og gode campusområder

Campus Service vil sikre at studerende, forskere og ansatte har bedst muligt arbejdsmiljø på Campus. Indsatsområder:

 • Sikre godt arbejds- og undervisningmiljø for ansatte og studerende
 • Skabe og opretholde et sikkert Campus

4. Energirigtig og digitalt understøttet bygningsdrift

Campus Service arbejder for at sikre en god, lovlig, energirigtig og digitalt understøttet bygningsdrift, for understøtte de andre målsætninger bedst muligt. Indsatsområder:

 • Fokus på driftsteknisk service
 • Digitalisering af bygningsdata (Facility Management System)
 • Bygningsdriftskoordinering og -udførelse
 • Vedligeholdelse af campus områder
 • Fokus på energi og bæredygtighed, igennem Grøn Campus.