CAS CAS Darwin CAS CAS

Vi skaber de fysiske rammer om Københavns Universitet

Københavns Universitet har 38.000 studerende og 9.000 ansatte.

Campus Service varetager universitetets koordinerende opgaver vedrørende bygge-, anlægs- og bygningsdriftsopgaver. Vi administrerer knap en million kvadratmeter fordelt på de fire campusområder i København: Nørre Campus, City Campus, Søndre Campus og Frederiksberg Campus. Derudover har vi et campus i Taastrup, Skovskolen i Nødebo samt mindre lokationer.

Desuden varetager Campus Service den daglige drift af City Campus og Søndre Campus.

Helt overordnet er Campus Services kerneopgave at sikre et godt uddannelses-  forsknings- og arbejdsmiljø for universitetets studerende, forskerne og øvrige ansatte

Brugerinvolvering sikrer høj kvalitet. Derfor arbejder Københavns Universitet med brugerinddragelse fra første tegning i alle ny- og ombygninger på campus til bygningen står færdig.

Job hos os

Ingen ledige stillinger

Campuskort

Kort af campusområder

Her kan du finde kort over universitetets fire campusområder

Medarbejdere i CAS

Nyt fra CAS

Læs om HVALSKELETTERNE PÅ VOR FRUE PLADS. 

FJERNVARME UNDER FIRKANTEN: De gamle dampcentraler er skiftet ud med miljøvenlige fjernvarmecentraler.

SØNDRE CAMPUS 3 har nu været i brug i halvandet år. Læs anmeldelsen af campus i Universitetsavisen. 

ARKIV...