Vi skaber de fysiske rammer om Københavns Universitet

Københavns Universitet har 38.000 studerende og 9.000 ansatte.

Campus Service varetager universitetets koordinerende opgaver vedrørende bygge-, anlægs- og bygningsdriftsopgaver. Vi administrerer knap en million kvadratmeter fordelt på de fire campusområder i København: Nørre Campus, City Campus, Søndre Campus og Frederiksberg Campus. Derudover har vi et campus i Taastrup, Skovskolen i Nødebo samt mindre lokationer.

Desuden varetager Campus Service den daglige drift af City Campus og Søndre Campus.

Helt overordnet er Campus Services kerneopgave at sikre et godt uddannelses-  forsknings- og arbejdsmiljø for universitetets studerende, forskerne og øvrige ansatte

Brugerinvolvering sikrer høj kvalitet. Derfor arbejder Københavns Universitet med brugerinddragelse fra første tegning i alle ny- og ombygninger på campus til bygningen står færdig.

CAS CAS Darwin CAS CAS
Ledige jobs i Campus Service

Der er i øjeblikket ingen ledige stillinger i Campus Service.

Medarbejdere i Campus Service

Hvem er vi

Nyt fra CAS