CAS CAS Darwin CAS CAS

Nyt fra CAS

FJERNVARME UNDER FIRKANTEN: De gamle dampcentraler er skiftet ud med miljøvenlige fjernvarmecentraler.

SØNDRE CAMPUS 3 har nu været i brug i halvandet år. Læs anmeldelsen af campus i Universitetsavisen.

SØNDRE CAMPUS TREDJE ETAPE på Amager er bygget færdigt, og et lille Venedig er opstået. Læs mere om færdiggørelsen.

ARKIV...

Vi skaber de fysiske rammer om Københavns Universitet

Københavns Universitet har 38.000 studerende og 9.000 ansatte.

Campus Service varetager universitetets koordinerende opgaver vedrørende bygge-, anlægs- og bygningsdriftsopgaver. Vi administrerer knap en million kvadratmeter fordelt på de fire campusområder i København: Nørre Campus, City Campus, Søndre Campus og Frederiksberg Campus. Derudover har vi et campus i Taastrup, Skovskolen i Nødebo samt mindre lokationer.

Desuden varetager Campus Service den daglige drift af City Campus og Søndre Campus.

Helt overordnet er Campus Services kerneopgave at sikre et godt uddannelses-  forsknings- og arbejdsmiljø for universitetets studerende, forskerne og øvrige ansatte

Brugerinvolvering sikrer høj kvalitet. Derfor arbejder Københavns Universitet med brugerinddragelse fra første tegning i alle ny- og ombygninger på campus til bygningen står færdig.

Campuskort

Kort af campusområder

Her kan du finde kort over universitetets fire campusområder

Medarbejdere i CAS

Job hos os

Ingen ledige job

Find vej
Groen Campus

Følg CAS på LinkedIn