14. marts 2018

Søndre Campus 3

det lille Venedig ved Islands Brygge

I 2017 fik teologerne og juristerne på Københavns Universitet de længe ventede nye rammer for deres uddannelser. Sidste del af Søndre Campus på Amager blev bygget færdigt nemlig Søndre Campus 3, tidligere kaldet KUA 3.

Det samlede Søndre Campus er en forening af de tre fakulteter Humaniora, Jura og Teologi, som samler de tre fakulteter i ét campus-område. Det Teologiske Fakultet holdt tidligere til i en trang baggård på Fiolstræde, som de delte med Center for Afrikastudier. Det Juridiske Fakultet lå fordelt i tre bygninger spredt omkring Vor Frue Kirke. 

Alle tre fakulteter har løbende været inddraget i afklaringen af brugernes behov, hvor både Campus Service SØNDRE CITY, Campus Service og Bygningsstyrelsen har været involveret. Søndre Campus 3 har derfor fået en positiv vurdering af de ansatte og studerende både i forhold til indretningen, udseendet og brugen af bygningen. Der er i den forbindelse lavet en fremtidssikring af indretningen via Wi-Fi i hele bygningen herunder i auditorierne. Dette sikrer, at de studerende har adgang til undervisnings-slides, samtidig med at de lytter til en forelæsning. Derudover er der for eksempel strøm til pc ved alle borde, så man undgår lange forlængerledninger, faldulykker og nedrivning af pc’er.

Søndre Campus 3 er sammen med resten af Søndre Campus blevet brugervenligt og vedkommende campusområde, hvor arkitekturen forener den amerikanske tanke om ét campusområde med danske tanker om et godt undervisningsmiljø. Universitetet er blevet en integreret del af det nye lokalområde, hvor der er bygget boliger med kanaler og viadukter på grunden af det gamle KUA. De gamle betonklodser er væk og et lille Venedig er opstået ved Islands Brygge.