Kort og campusområder

Københavns Universitetet er koncentreret på fem campusområder i hovedstadsområdet: Nørre Campus, City Campus, Søndre Campus, Frederiksberg Campus og Taastrup Campus:

  • Nørre Campus huser i dag en stor del af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
    
  • City Campus huser Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Fællesadministrationen samt dele af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Endvidere huses Botanisk Have med Statens Naturhistoriske Museum.
    
  • Søndre Campus huser Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet Det Juridiske Fakultet, Symbion samt en mindre del af det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.
    
  • Frederiksberg Campus huser i dag dele af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og dele af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

  • Taastrup Campus huser Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet herunder et dyrehospital. 


Derudover har Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet områder i Helsingør, Hørsholm og Nødebo. Se kort for disse tre områder for 2019 og med bygningsnumre for 2019.

KU har desuden mindre faciliteter i Danmark og udlandet såsom feltstationer.