Kort og campusområder

Her kan du få hjælp til at finde vej på KU.

Universitetet er koncentreret på fire campusområder i hovedstaden: Nørre Campus, City Campus, Søndre Campus og Frederiksberg Campus:

  • Nørre Campus huser i dag en stor del af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
    
  • City Campus huser Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Fællesadministrationen samt dele af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Endvidere huses Botanisk Have med Statens Naturhistoriske Museum
    
  • Søndre Campus huser Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet Det Juridiske Fakultet, Symbion samt en mindre del af det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
    
  • Frederiksberg Campus huser i dag dele af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og dele af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet


KU har også faciliteter i Taastrup til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, bl.a. et dyrehospital. Se kort over Taastrup Campus i 2017 (PDF).

Derudover har Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet områder i Helsingør, Hørsholm og Nødebo. Se kort over de tre områder i 2017 (PDF).

KU har desuden mindre faciliteter, bl.a. feltstationer, andre steder i Danmark og udlandet.