City Campus 

City Campus huser Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Fællesadministrationen, dele af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet samt dele af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Klik på kortet til højre for at se bygningernes placering i City Campus. Det nederste kort viser bygningerne med bygningsregistreringsnumre.

Se desuden kort over CSS med KU's digitale kort UCPH Map.

Er du gæst på KU og City Campus, så læs nærmere her om blandt andet parkering, kantiner og hjælp til at finde vej.