City Campus 

City Campus huser Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Fællesadministrationen, dele af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet samt dele af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Klik på kortet til højre for at se bygningernes placering i City Campus. Det nederste kort viser bygningerne med bygningsregistreringsnumre.

Se desuden kort over CSS med KU's digitale kort UCPH Map

Se oversigten over store byggeprojekter.