Frederiksberg Campus – Københavns Universitet

CAS > Kort og campusområder > Frederiksberg Campus

Frederiksberg Campus

Frederiksberg Campus huser i dag dele af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og især Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, som ud over Frederiksberg også har faciliteter i Taastrup. Kerneydelsen er uddannelse og forskning i fødevarer, veterinær- og biovidenskab, naturressourcer og landskabsarkitektur/planlægning.

Klik på kortet til højre for at se bygningernes placering på Frederiksberg Campus. Det nederste kort viser bygningerne med bygningsregistreringsnumre.

Se oversigt over store byggeprojekter.