Frederiksberg Campus

Frederiksberg Campus huser i dag dele af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og især Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Kerneydelsen er uddannelse og forskning i fødevarer, veterinær- og biovidenskab, naturressourcer og landskabsarkitektur/planlægning.

Klik på kortet til højre for at se bygningernes placering på Frederiksberg Campus. Det nederste kort viser bygningerne med bygningsregistreringsnumre. Se desuden videoen nedenfor om campus.