Nørre Campus

Nørre Campus huser store dele af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Det er også på Nørre Campus, at den nye vidensby Copenhagen Science City er placeret.

Klik på kortet til højre for at se bygningernes placering på Nørre Campus. Det nederste kort viser bygningerne med bygningsregistreringsnumre.

Se oversigten over store byggeprojekter.