Søndre Campus

Søndre Campus er et knudepunkt i København - og i Ørestaden. Her bor Det Humanistiske Fakultet, en lille del af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Det Juridiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet.

Klik på kortet til højre for at se bygningernes placering på Søndre Campus. Det nederste kort viser bygningerne med bygningsregistreringsnumre.

Se oversigten over store byggeprojekter.