Taastrup Campus

KU har faciliteter i Taastrup til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet herunder et dyrehospital. Derudover er der Højbakkegård, hvor der er driftsbygninger og forsøgsfaciliteter i form af væksthuse og klimakamre. Markerne udnyttes intensivt til forsøg og demonstrationer til brug i undervisningen. Se kort bygninger med og uden BR. numre i højre side.