Vision og mål

Campus Service arbejder for, at studerende, forskere og ansatte på Københavns Universitet skal have det bedst mulige arbejdsmiljø og de bedste fysiske rammer.  Derudover sikrer vi, at universitets arealer og bygninger bliver anvendt bedst muligt. Vi arbejder for levende campusområder, bæredygtige fysiske rammer, og for en sund bygningsøkonomi.

Vi opfører nye bygninger med en høj grad af transparens, åbne pladser og gangbroer, der forbinder bydele på en ny måde og skaber attraktive miljøer, der dagligt trækker københavnerne ind på campus, så de kan se, hvordan der arbejdes med at løse samtidens problemer. Vi renoverer nænsomt universitetets gamle bygninger, og sikrer en fornuftig vedligeholdelse af universitetets mange kvadratmetre.

Campus Services målsætninger er, at:

 1. Sikre optimale fysiske rammer for studerende, forskere og ansatte
 2. Sikre optimal arealanvendelse og bygningsøkonomi
 3. Sikre godt arbejdsmiljø og campusområder
 4. Sikre en energirigtig og digitalt understøttet bygningsdrift

Opgaver vi løser i Campus Service

Campus Service varetager overordnede, tværgående og koordinerende arbejdsområder vedrørende bygge-, anlægs- og bygningsdriftsopgaver internt på universitetet og med eksterne samarbejdspartnere. Vi arbejder med:

 • Fysisk planlægning, herunder studiemiljø
 • Bygge- og anlægsvirksomhed
 • Bygningernes vedligehold
 • Overordnede opgaver vedr. bygningernes drift
 • Registrering af bygningernes anvendelse
 • Fastlæggelse af behov for bygninger
 • Bæredygtigt universitet
 • Ledelsesinformation på bygningsområdet
 • Digitalisering af bygningsområdet på Københavns Universitet
 • Kunstregistrering
 • Sekretariat for Campus Service Koordinationsudvalg (CSK) og Bygnings-Strategisk Koordinationsudvalg (BSK)