01. februar 2019

Fjernvarme under Firkanten

Mindre spild og CO2

Københavns Universitets administrative bygninger på Vor Frue Plads kaldet "Universitetsfirkanten" har fået skiftet de gamle dampcentraler ud med nye fjernvarmecentraler. I stedet for at køre på damp kører systemet nu på fjernvarme.

Varmeforsyningen kører ved lavere temperaturer, og det betyder mindre varmespild og reducerede CO2-emissioner. Dette giver derfor både HOFOR og KU en økonomisk besparelse.

Udskiftningen af centralerne er en del af universitets store fjernvarmeprojekt, som startede i 2012. Alt i alt har 38 af KU’s bygninger fået nye varmecentraler, som tilsammen har et varmeforbrug, der svarer til ca. 5500 parcelhuse. Der er skiftet fjernvarmecentraler på både store bygningskomplekser som Panum-komplekset på Blegdamsvej og på ganske små bygninger såsom Resenhus på Nørre Campus.

Ændringen af varmeforsyningen i København er politisk besluttet af Københavns Kommune. Baggrunden for beslutningen er blandt andet kommunens klimaplan med mål om at gøre København CO2-neutral i 2025. Denne indsats går hånd i hånd med KU’s ambitiøse Grøn Campus 2020-plan, hvor der ligeledes arbejdes på at nedbringe energiforbrug og CO2-emissioner betragteligt på KU.