22. februar 2019

Hvalkælderen på Vor Frue Plads

Skind, skeletter og meteoritter

Den zoologiske samling udgør en vigtig del af de naturhistoriske samlinger, som i alt omfatter omkring 14 millioner genstande indsamlet gennem mere end 400 år.

I en af Københavns Universitets bygninger ved Vor Frue Plads har universitetet den dag i dag en kælder kaldet Hvalsamlingen. Det skyldes, at Statens Zoologiske museum holdt til universitetets museumsbygning fra 1870 til 1965. Museumsbygningen er i dag administration, men huset blev bygget til at rumme den zoologiske samling, som manglede plads i det centrale København.

Dengang var der dog ikke plads til hvalskeletterne i selve museumshallen, og de blev derfor opbevaret i kælderen i en tilstødende bygning. Hele den zoologiske samling og hvalskeletterne flyttede i 1970 ud til Universitetsparken på Nørre Campus, da der var behov for nogle mere moderne bygninger til samlingen.

Den zoologiske samling udgør en vigtig del af de naturhistoriske samlinger, som i alt omfatter omkring 14 millioner genstande indsamlet gennem mere end 400 år. De rummer skind, skeletter, dyr i sprit, meteoritter og meget mere fra hele verden. Samlingerne danner grundlag for forskning, uddannelse og formidling.

Hvert individ i samlingerne giver et øjebliksbillede af en art eller et samfund og giver forskerne mulighed for at rekonstruere fortiden i forhold en nutidige problematik. Naturhistoriske samlinger spiller derfor en kæmpe rolle for vores forståelse af biodiversitet, evolution og miljømæssige påvirkninger af klimaforandringer. Se nærmere på snm.ku.dk

 

Statens Naturhistoriske Museum har på nuværende tidspunkt så mange hvalskeletter, at de skal opbevares i fjernmagasiner, og nye hvaler kommer til hvert år på grund af strandinger. CAS, museet og Science planlægger sammen opbevaringen af skeletterne og skaber dermed plads til havets kæmper på landjorden.