21. august 2019

Skovskolen bliver klar med LAR

LAR bliver til en smuk have

Skovskolen og Bygningsstyrelsen har bygget et regnvandssystem baseret på LAR-princippet, som bliver til en flot have for de studerende og underviserne.

De store klimaforandringer med hyppigere regn belaster det danske regnvands-kloaksystem i den grad, at vores kældre oversvømmes. Der er derfor brug for nye løsninger til aflastning af det nuværende regnvands-kloaksystem. En metode er at bruge ”LAR” (Lokal Afledning af Regnvand), som betyder, at man håndterer og anvender regnvand så tæt på kilden som muligt.

KU’s Skovskole og Bygningsstyrelsen har derfor bygget et nyt LAR-afledningssystem på Skovskolens campus for at undgå en fremtidig overbelastning af regnvands-kloakkerne. Det nye anlæg er delvist planlagt af skolens undervisere og betyder, at vandet fra skolens bygninger nu bliver afledt via render, åbne grøfter og regn-bede. I regn-bedene skal der plantes stauder, som bliver en del af havens udsmykning.

Havens planter vil kunne nydes på bænke, der er placeret på træplatforme midt i stauderne. Ud over dette fungerer anlægget også som et praktisk eksempel for de studerende, der kan studere anlæggets effektivitet i regnvandshåndtering. Det samlede budget for LAR-projektet er på ca. 3,3 mio. kr.