04. april 2018

Udbud til KU's Forårsfestival

Udbud vedr. pladsetablering ifm. KU’s forårsfestival 2018

Københavns Universitet udbyder løbende indkøb af bygge- og anlægsopgaver, tjenesteydelser og varer. Udbud, der relaterer sig til universitetets bygge- og anlægsopgaver, offentliggøres på denne side.

Udbud offentliggøres desuden i relevante systemer, f.eks. i det statslige, digitale udbudssystem (du skal været oprettet med kundelogin for at kunne se siden).

Københavns Universitet udbyder en fireårig rammeaftale for levering af materiel til den årlige festival

KU afholder forårsfestival for alle studerende og ansatte på KU's Nørre Campus den 25. maj 2018. Festivalen er en ny tradition på universitetet, hvor vi mødes på tværs af KU til koncerter, konkurrencer og en række aktiviteter. Vi skal derfor have etableret en festivalplads med hegn, toiletter, el m.v. 

Udbuddet er offentliggjort på EU portalen TED. Du kan desuden finde materialet gratis og frit tilgængeligt i Ibinder (tryk her for at se udbudsmaterialet). Det er gratis at oprette en brugerprofil.
Spørgsmål kan rettes til Thorsten Elsig: thorsten.elsig@adm.ku.dk.
Spørgsmål vedr. oprettelse i iBinder kan rettes til iBinder Support (få nærmere information via ovenstående link til iBinder).

Du kan læse mere om dette års festival på http://kufestival.dk/